Uppsatser & Rapporter

Kandidatuppsatser
– Maria Jönsson (Rättssociologi, Lunds Universitet, 2012) Vård på lika villkor? En analys om lagens konsekvenser för ofrivilligt barnlösa.
– Linda Ahlgren, Annika Hedlund-ekström (vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle,2008) Barns rätt och behov av kunskap om sitt ursprung. Attityder hos par som tar emot donerade ägg eller spermier samt de som donerar.
– Rita Sköld, Camilla Sporrong (Högskolan i Gävle, vårdvetenskap och sociologi, 2008) Kvinnors och mäns motiv och ambivalens till att donera ägg och spermier i Sverige.

Magisteruppsatser
– Harry Lönnebacke (Sociologi, Lunds Universitet, 2001) Ofrivillig barnlöshet: ett sorgearbete.

Forskningsartiklar
-HELENA VOLGSTEN, AGNETA SKOOG SVANBERG & PIA OLSSON (Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University, 2010)
Unresolved grief in women and men in Sweden three years after
undergoing unsuccessful in vitro fertilization treatment
.
– LONE SCHMIDT (2007)
Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark.

Övrigt

Artikel skriven av Annica Lindberg, student vid Malmö Högskola: Rätten till barn – en klassfråga

Tipsa oss!

Tipsa oss gärna om fler uppsatser, avhandlingar och vetenskapliga artiklar och reportage som rör ämnet – maila: webmaster@barnlangtan.com Tack!