Samkönade par

Vad handlar frågan om?
Lesbiska par får genomföra insemination och IVF med donerade spermier inom svensk sjukvård. Behandlingarna begränsas dock på ett sätt som gör att lesbiska inte fullt ut får möjlighet att bilda de familjer de önskar.
Hur fungerar det idag?
Landstingen har antalsbegränsningar på inseminationer som fungerar i enlighet med samma principer som begränsningarna vid IVF. Därefter finns oftast samma begränsningar kring IVF-behandlingar som för heterosexuella. Vissa landsting tar ut avgifter för inseminationen.
Det är tillåtet att genomföra donatorinseminationer på privatkliniker om kliniken har tillstånd från Socialstyrelsen. För att få tillstånd från Socialstyrelsen krävs i praktiken ett samarbete med ett sjukhus som utbildar läkare, vilket gör det svårt för privatklinikerna. Vissa landsting tillåter privatfinansierade behandlingar på landstingskliniken, samtidigt som andra inte gör det. Det innebär att lesbiska med fertilitetsproblem eller med syskonönskan kan ha stora svårigheter att köpa vården i Sverige om den begränsade landstingsvården inte räcker.
Vad anser Barnlängtan?
Barnlängtan anser att lesbiska ska få möjlighet att genomföra det antal inseminationer som är medicinskt motiverade, vilket kan variera påtagligt mellan olika individer. Därefter bör lesbiska ha tillgång till de IVF-behandlingar som är medicinskt motiverade och de ska genomföras inom den landstingsfinansierade vården, även för syskonbehandlingar.
Ibland saknas fungerande ägg och då bör lesbiska par, liksom heterosexuella och ensamstående, få tillgång till embryodonation.
Föreningen står för individuella bedömningar och vård efter behov. Det får däremot aldrig innebära att en kvinna nekas IVF bara för att hennes partner är fertil, om det inte är så att IVF-behandlingen har mycket dålig prognos.