Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet brukar definieras som ett års regelbundna samlag utan att det gett upphov till en graviditet. Skälet till barnlösheten är en sjukdom eller skada, såsom PCOS, endometrios, äggledarskador, störd spermieproduktion eller sköldkörtelrubbningar.
Ett problem med en definition som bygger på en viss tids regelbundna samlag är att det blir exkluderande mot lesbiska och ensamstående tjejer som går genom inseminationer. De kan självklart också ha skador som gör att inseminationer inte fungerar och därigenom vara ofrivilligt barnlösa, även om att vara ensamstående eller lesbisk med barnönskan inte i sig leder till att man är ofrivilligt barnlös ur ett medicinskt perspektiv. Därför tycker Barnlängtan att definitionen av ofrivillig barnlöshet ska vara ett års oskyddade samlag eller ett antal inseminationer utan att de gett upphov till graviditet. Exakt hur många inseminationer som ska krävas för att klassas som en sjukdom vill inte Barnlängtan definiera, utan det bör vara en fråga för läkare. Generellt sett rekommenderar vi att man slutar genomföra inseminationer och går vidare till IVF efter cirka sex inseminationer om man inte blivit gravid, men det är en fråga som man bör diskutera med de som genomför behandlingarna. Det är fullt möjligt att lyckas med en insemination efter fler än sex stycken, men man behöver också väga in att inseminationer är betydligt dyrare och omständligare än samlag och att IVF ger en högre chans att lyckas.

I vänstermenyn finns länkar till texter om bland annat landstingens vårdregler, olika diagnoser och behandlingsmetoder. Hoppas du hittar information som är hjälpsam för dig!