Nytt år, Nya tag!

ljus1

Året som gått har för vissa varit ett tungt år, fyllt av besvikelser. För andra har det varit en vändpunkt, ett steg mot ett annat sorts liv.
Den utredning som 2016 resulterade i rapporten Olika vägar till föräldraskap kom fram till att surrogatmödraskap inte bör bli lagligt i Sverige. Det här försvårar för den grupp av ofrivilligt barnlösa där värdgraviditet är enda möjligheten.
Däremot var beslutet om att ensamstående ska ha rätt till assisterad befruktning positivt, även om vi fortfarande har en del att önska när det kommer till tillgängligheten för de ensamstående inom både den offentliga- och den privata vården.
I Barnlängtans styrelse gläds vi åt de nya medlemmar vi fått under året och att Barnlängtans hemliga forum blivit så populärt. Tillsammans är vi starkare och tillsammans kan vi ändra på regler och attityder i samhället som försvårar för ofrivilligt barnlösa.

Hälsningar
Hannah Palm
Ordförande i Barnlängtan, patientföreningen för ofrivilligt barnlösa

Facebook0Google+0Twitter0Email