Medlemskap

BARNLÄNGTAN arbetar för att förbättra villkoren för ofrivilligt barnlösa i Sverige. En av våra främsta uppgifter är att verka för rätten till individuell bedömning, vård och behandling inom den offentliga sjukvården. Vi arbetar också med att informera om barnlöshet och dess konsekvenser till allmänheten och politiker. Det är vår uppgift att föra våra medlemmars talan både i media och i debatter. Föreningens mål är att se helheten och hur man på bästa sätt kan hjälpa alla som behöver olika former av stöd och information.
För detta behöver vi er, våra medlemmar, och vi behöver bli fler som drar åt samma håll. Som medlem är du en ovärderlig tillgång för oss. Vi behöver ditt stöd.

Varför ska du bli medlem i Barnlängtan?
En ideell organisation med många medlemmar har kraften att sätta press på politikerna och påverka opinionen. Det är också ett nätverk av personer som delar samma erfarenheter och får utbyte och stöd av varandra därigenom.

Ett medlemskap i en ideell förening är ett ömsesidigt utbyte mellan medlemmarna och föreningens verksamhet. I Barnlängtan som är en patientförening får medlemmarna stöd och hjälp från föreningens verksamhet, kunskap och nätverk. Medlemmarnas medlemskap stöttar i sin tur föreningens verksamhet ekonomiskt och visar sitt stöd för de frågor som föreningen driver. En win win situation helt enkelt!

Det här gör Barnlängtan för sina medlemmar:
• Månadsbrev – Ca två gånger per år får du vårt nyhetsbrev med massor av matnyttig information som vad som händer i föreningen, vilka frågor föreningen arbetar med, tips och råd, nya forskningsrön m.m. m.m.

• Medlemserbjudande – Vi har alltid fina och bra erbjudande speciellt för våra medlemmar.

• Stöd och råd – Vi förmedlar kontakt med andra i din geografiska närhet eller andra personer som har erfarenhet av det du undrar om, t.ex. ägg- & spermiedonation, embryodonation, adoption etc.

• Två medlemskap i ett – När du blir fullvärdig medlem blir din partner också medlem utan kostnad. Glöm inte att registrera hans/hennes namn. Kontakta oss om du behöver hjälp med det.

• Möjlighet att påverka – När du är medlem i en förening får du helt plötsligt en möjlighet att påverka beslutsfattarna. Din röst blir tillsammans med alla de andra medlemmarna en stor och stark röst.

• Fakta och information – På vår hemsida finns massor av viktig fakta och information om ofrivillig barnlöshet och behandlingsalternativ.

• Hemligt facebookforum – Våra fullvärdiga medlemmar har möjlighet att vara med i vårt hemliga facebookforum, ett forum som inte är sökbart och där ingen kan se vem som är medlem eller vad som skrivs, förutom de personer som är med i forumet.

• Intressanta föreläsningar – Barnlängtan anordnar föreläsningar av intressanta föreläsare inom olika ämnesområden som rör ofrivillig barnlöshet för våra medlemmar.

• Ofrivilligt barnlösas dag – Genom den här dagen som instiftades 2011 uppmärksammar vi alla ofrivilligt barnlösa på en speciell dag, dagen innan Morsdag.

Bli medlem redan idag