Kliniker

Offentliga kliniker

Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Reproduktionscentrum
Telefon: 018 611 57 07
Hemsida

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Reproduktionsmedicin
Telefon: 08 585 875 06
Hemsida

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Mottagning reproduktionsmedicin
Telefon: 031 342 39 19
Hemsida

Reproduktionsmedicinskt centrum,
Kvinnokliniken US
Universitetssjukhuset, Linköping
Telefon: 010 105 94 85
Hemsida

Universitetssjukhuset, Malmö.
Reproduktionsmottagning
Telefon: 040 33 21 64
Hemsida

Universitetssjukhuset Örebro
Fertilitetsenheten
Telefon: 019 602 18 95
Hemsida

Privata kliniker

Stockholm IVF
Telefon: 08 420 036 09
E-post: info@stockholmivf.se
Hemsida

Carl von Linné Kliniken, Uppsala
Telefon: 018 55 00 44
Hemsida

Fertilitetscentrum Göteborg
Telefon: 031 710 46 00
E-post: goteborg@fertilitetscentrum.se
Hemsida

Fertilitetscentrum Stockholm
Telefon: 08 58 61 20 00
E-post: stockholm@fertilitetscentrum.se
Hemsida

IVF-kliniken CuraÖresund
Telefon: 040 61 50 600
E-post: curaoresund@ivfkliniken.se
Hemsida

IVF-kliniken Stockholm
Telefon: 08 684 57 200
E-post: stockholm@ivfkliniken.se
Hemsida

IVF-kliniken Falun
Telefon: 023 78 30 40
E-post: falun@ivfkliniken.se
Hemsida

IVF-kliniken Umeå
Telefon: 090-785 91 59
E-post: umea@ivfkliniken.se
Hemsida


Nordic IVF Center, Göteborg
Telefon: 031 333 09 70
Hemsida

Sophiahemmet, Stockholm
IVF & Fertilitetsmottagning
Telefon: 08 20 48 10
Hemsida

Kliniker i Norge

Volvat

Medicus

Klinikk Hausken

Aleris

Kliniker i Finland

Väestöliitto, Lapsettomuusklinikka
Engelsk och svensk text

Felicitas-Klinikka, Helsingfors
Engelsk och svensk text

Kliniker i Danmark
Faurskov Fertilitet og Ultralyd, Aalborg
Spermie- äggdonation, IVF

Maigaard Fertilitetsklinik, Århus
Spermie- äggdonation, IVF

Odense IVF-Klinik, Odense
Spermie- äggdonation, IVF

Ciconia Århus
Spermie- äggdonation, IVF

Dansk fertilitetsklinik Köpenhamn
Spermie- äggdonation, IVF

Nordica Fertilitetsklinik, Köpenhamn
Spermie- äggdonation, IVF

Fertilitetsklinikken Trianglen, Köpenhamn
Spermie- äggdonation, IVF

Övriga kliniker
Reproduction Unit. Clínica Vistahermosa Alicante. España
Spermie- äggdonation, IVF

http://www.avaclinic.lv/se/
IVF, PGD, PGS, Äggdonation