Hemliga facebookgrupper för våra medlemmar

Vi har tre hemliga facebookgrupper för våra fullvärdiga medlemmar. En nationell grupp, för alla medlemmar i hela Sverige, en grupp för enbart män och en grupp för er som bor i Uppland.

Att grupperna är hemliga innebär att ingen utomstående kan se att du är medlem i gruppen eller vilka inlägg som görs. I detta forum kan du ställa frågor till andra medlemmar och ta del av deras erfarenheter.

Maila oss på kansli@barnlangtan.com så bjuder vi in dig.