Ersättning och vårdgarantier

Tyvärr har Barnlängtan inga resurser att hjälpa till i dialoger eller förhandlingar med myndigheter.
Däremot arbetar vi på att ta fram exempel från medlemmar som har bl.a. gjort överklagande eller ansökningar från försäkringskassa. Har du någon erfarenhet får du gärna höra av dig till oss.
info@barnlangtan.com

Ersättning för vård utomlands
Vill Ni få ersättning för vård utomlands? Försäkringskassan gör alltid en individuell bedömning så därför finns det tyvärr ingen exakt mall på om just Ni kan få ersättning.
Ta kontakt med försäkringskassan och hör hur just Ni ska gå tillväga.
Länk till försäkringskassan, vård utomlands.

Exempel på par som sökt ersättning
Den dom från domstol som möjliggjort ersättning vid fertilitetsbehandlingar utomlands kommer från Kammarrätten i Sundsvall och har beteckning krsu 1207-08. Det gällde ett par som ville göra IVF, men kvinnan var över åldersgränsen i sitt landsting. De fick ersättning för IVF i Finland.
Vi känner inte till något par som fått ersättning med hjälp av ett förhandsbesked, eftersom det är mycket svårt att få kontakt med de offentligt finansierade klinikerna utomlands.
De par vi känner till idag som fått ersättning är efterhandsersättning för äggdonationsbehandlingar eller IVF i Finland och Riga samt ett fall av spermiedonation i Danmark. Kvinnorna har varit upp till 42 år gamla och i två av fallen har paren sökt sig utomlands för att kvinnan varit äldre än åldersgränsen i sitt landsting. I ett av fallen ville försäkringskassan först inte ersätta behandlingen, eftersom paret gått igenom tre privatfinansierade IVF-behandlingar i Sverige. Försäkringskassan ändrade sig senare.