Ensamstående

Tidigare fanns det ett lagkrav på att kvinnan behövde vara gift eller sambo för att få genomgå olika former av assisterad befruktning.
Detta ändrades enligt lag den 1 april 2016 och numer så kan ensamstående kvinnor få göra insemination med donerade spermier.
Länk till beslutet, Sveriges riksdag

Vad anser Barnlängtan?
Barnlängtan välkomnar självklart beslutet att ensamstående äntligen får göra insemination.
Vi anser vidare att ensamstående kvinnor med problem med äggkvaliteten även ska kunna behandlas, varför vi även driver embryodonation politiskt. När en ensamstående kvinna har fertilitetsproblem anser vi att det är en sjukdom som ska hanteras på samma sätt som för par, varvid IVF och andra behandlingar ska ingå fullt ut i landstingsvården.
Vi verkar också för att minska de praktiska problemen för ensamstående och par som av andra skäl behöver vända sig utomlands. Vi för därför en dialog med läkarkåren om att de bör genomföra undersökningar som krävs för att kvinnorna inte ska utsättas för medicinska risker.