Embryodonation

Vad är embryodonation?
Embryodonation innebär att par som har gjort en IVF-behandling och fått embryon över i frysen kan donera sina överblivna embryon om de inte vill ha fler barn. Embryona kan sedan användas av par eller singeltjejer som av en eller annan orsak inte kan få fungerande embryon själva.
Vad är fördelen med embryodonation?
Embryodonation är enda vägen att bli gravid för par och ensamstående som både saknar egna ägg och egna spermier eller som har genetiska sjukdomar som gör att de inte vill använda sina egna könsceller. Sedan så innebär embryodonation ingen risk eller påfrestning för donatorerna, för embryona finns redan frysta. Eftersom de möjliga donatorerna själva gjort IVF är de väl införstådda i vad det är de donerar och varför och det är därför troligt att det vore lätt att rekrytera villiga donatorer. Embryodonation skulle därigenom kunna vara ett alternativ för par som behöver äggdonation, men där donator saknas.
Slutligen är det många par som själva gått igenom IVF som tycker att det känns fel eller jobbigt att behöva slänga överblivna embryon ifall de inte önskar fler barn. För dem skulle det kunna vara ett attraktivt val att donera embryona.
Varför är embryodonation förbjudet?
Embryodonation är förbjudet för att man från politiskt håll anser att det är viktigt för barn att vara genetiskt släkt med minst en av sina föräldrar. Barnlängtan anser att det här är ett värderande påstående som helt saknar vetenskapligt stöd, de studier som finns visar snarare på att donationsbarn i genomsnitt mår väldigt bra. Sedan finns också ett domstolsbeslut från den * Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna som säger att argumentet att donationer upphäver de genetiska banden inte är hållbart.
Vad behöver ändras för att embryodonation ska bli tillåtet i Sverige?
Det som behöver ändras för att tillåta embryodonation är i 7 kap, 3§ i lag om genetisk integritet m.m. Där står det så här:
”Ett befruktat ägg får föras in i en kvinnas kropp endast om kvinnan är gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen samtyckt till detta. Om ägget inte är kvinnans eget, skall ägget ha befruktats av makens eller sambons spermier.”

Tillbaka med listan över behandlingar

Facebook0Google+0Twitter0Email