Delta i forskningsstudie i Göteborg

En vanlig orsak till att IVF inte lyckas är att det uppstår kromosomfel i ägget före eller efter befruktningen. Kromosomfelen syns inte i mikroskopet men innebär att embryot stannar i utvecklingen eller inte implanterar i livmodern. Med ny teknik är det möjligt att hjälpa par som tidigare misslyckats med IVF och på sikt även par med upprepade missfall. Carlanderska har blivit godkända att starta en studie där antalet kromosomer analyseras med s k microarray teknik.

För att delta i studien sk man uppfylla följande kriterier:

  • Ha gjort minst tre IVF-försök utan förlossning.
  • Kvinnan högst 39 år.
  • Normal-god äggreserv
  • Inga myom, oklara cystor eller dylikt.

Besök Carlanderskas hemsida och läs följande dokument för mer ingående information:

Patientinfo light

Patientinfo