Författararkiv: admin-konto

Nytt år, Nya tag!

Året som gått har för vissa varit ett tungt år, fyllt av besvikelser. För andra har det varit en vändpunkt, ett steg mot ett annat sorts liv.
Den utredning som 2016 resulterade i rapporten Olika vägar till föräldraskap kom fram till att surrogatmödraskap inte bör bli lagligt i Sverige. Det här försvårar för den grupp av ofrivilligt barnlösa där värdgraviditet är enda möjligheten.
Däremot var beslutet om att ensamstående ska ha rätt till assisterad befruktning positivt, även om vi fortfarande har en del att önska när det kommer till tillgängligheten för de ensamstående inom både den offentliga- och den privata vården.
I Barnlängtans styrelse gläds vi åt de nya medlemmar vi fått under året och att Barnlängtans hemliga forum blivit så populärt. Tillsammans är vi starkare och tillsammans kan vi ändra på regler och attityder i samhället som försvårar för ofrivilligt barnlösa.

Hälsningar
Hannah Palm
Ordförande i Barnlängtan, patientföreningen för ofrivilligt barnlösa

Julkalender

Vi vill rikta ett stort TACK till alla som skänkte bidrag och gjorde det möjligt att dela ut julklappar till våra medlemmar.

I december 2016 skapade vi en julkalender där vi varje dag lottade ut en sak eller upplevelse till våra medlemmar vilket var möjligt bland annat genom generösa bidrag från nedanstående personer och företag.
Besök gärna deras hemsidor.

Louise Gustafsson, Go Life, www.golifesweden.com
 
Bud To Rose, www.budtorose.se
 
Tobias Åkerman, www.tobiasakerman.se
 
Tidningen Amelia, www.amelia.se
 
Åsa Sandell, www.asasandell.se
 
Shirley Clamp, www.shirleyclamp.com
 
David Batra, www.davidbatra.se
 
Tidningen Allt om Mat, www.alltommat.se
 
Viktväktarna, www.viktvaktarna.se
 
Lilla Vilda, www.lillavilda.com
 
Pernilla Andersson, www.pernillaandersson.com

Några tack från våra medlemmar:
Jag har självklart följt den fina julkalendern men hade ingen aning om att jag hade vunnit så det blev en väldigt glad överraskning när jag hämtade ut ett paket på posten idag ? Tack snälla!

Men, jisses, jag är helt mållös! ..//…//.. Undrade vad jag nu hade beställt och glömt bort, så var det en superfin julklapp istället!
Tack snälla och jag hoppas att ni får en superfin Jul!

Ofrivilligt Barnlösas dag lördagen den 24 maj

Vi vill uppmärksamma Ofrivilligt Barnlösas dag den 24 maj.
Därför bjuder vi  in  till en dag med två intressanta föreläsningar och givande möten likasinnade emellan.
Barnlängtan står för lunch & fika,  det enda ni behöver göra är att ta er till platsen där allt sker, visst låter det bra?

Välkomna!
Kajsa & Matilda
Barnlängtan Stockholm

Program och lite praktisk information hittar du här:
Ofrivilligt barnlösas dag 24 maj

God fortsättning och Gott nytt år!

Summering av 2015 – ett intressant år!

Året som gått har varit ett glädjande och intressant år för patientföreningen Barnlängtan.

Nya gemensamma nationella riktlinjer för assisterad befruktning antogs av SKL i våras där alla regioner/landsting rekommenderas att erbjuda barnlösa par tre landstingsfinansierade IVF-försök.

Patientföreningen Barnlängtan inbjöds till och deltog i maj i en hearing om surrogatmödraskap inom ramen för “Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet” (Ju 2013:12). Det var en mycket intressant heldag där det tydligt framkom hur olika man kan se på saker och ting.
Utredningens arbete skulle först ha redovisats den 15 december i år men har fått förlängt till
den 15 februari 2016.
Vi ser fram emot resultatet!

Ytterligare en glädjande nyhet var att en klar majoritet i Riksdagens socialutskott den 19 november röstade för att ensamstående kvinnor ska ha rätt till assisterad befruktning. Läs mer om detta längre ned i nyhetsbrevet.

Barnlängtan firande trettioårs-jubileum i Stockholm den 30 maj med föreläsningar och tårta, och det interna arbetet under året har inriktats på renodling, prioritering och målstyrning. Under två mycket konstruktiva workshops i Skövde (september) respektive Växjö (december) har styrelsen jobbat på hur vi ska bli bättre på att prioritera och strukturera vårt arbete, renodla hemsidan och inte minst slagit fast verksamhetens (mätbara) mål, se längre ned i nyhetsbrevet.

Vår grundfilosofi är att alla sätt som kan hjälpa ofrivilligt barnlösa och som inte skadar eller kränker någon annan människa är bra.

God Jul och Gott Nytt År
Daniel Hagberg
Ordförande

Patientföreningen Barnlängtans mål

Vi vill (utan inbördes ordning):

1.Tillåta värdgraviditet i Sverige.
Att bära och föda ett barn åt någon som inte själv kan, anser vi vara något av det finaste någon kan göra för en medmänniska. För vissa är värdgraviditet det enda alternativet. Därför bör det bli lagligt i Sverige.

2.Tillåta assisterad befruktning för ensamstående i Sverige.
Idag är det tillåtet för ensamstående att prövas för adoption, men inte att få assisterad befruktning. Lagen bör ändras snarast.

3.Tillåta embryodonation i Sverige.
Idag förstörs eller doneras till forskning årligen ca 1200 fullt friska embryon av juridiska skäl, men vilka är de relevanta etiska skälen för detta? Dessa embryon skulle ofrivilligt barnlösa kunna donera till andra ofrivilligt barnlösa.

4.Tillåta donationsbehandlingar på privata kliniker.
Vilka behandlingar som får utföras och av vem ska godkännas av tredje part och bero på kompetens och kvalitet, inte vilken huvudman kliniken har.

5.Att landstinget finansierar assisterad befruktning för syskon.
Den landstingsfinansierade sjukvården erbjuder idag behandling för ett barn. Behandling för syskon måste bekostas själv. Det är inte rimligt att plånbokens tjocklek ska avgöra om en familj ska få möjlighet till ett syskon eller ej.

6.Höja ersättningen till äggdonatorer.
I Region Skåne höjdes ersättningen till 11 000 kr och köerna till äggdonation försvann. Vi tycker det är rimligt att alla landsting i hela landet tar efter det goda exemplet Skåne.

7.Att en grundkurs om ofrivillig barnlöshet ska ingå i kursplanen på barnmorske- och gynekologutbildningen.
Att vara ofrivilligt barnlös är ofta mer psykiskt än fysiskt tärande. Bemötandet från sjukvården har här mycket stor betydelse, därför vill vi att kunskap om ofrivillig barnlöshet blir obligatorisk i dessa utbildningar.

 
 

ba5c1d65-8265-421c-a6f6-1ed6ea3852e0
Du har väl inte missat Barnlängtans kalender?
Håll utkik efter möten, träffar eller andra händelser i närheten av där just du bor. Länk till Barnlängtans kalender: www.barnlangtan.com/kalender

b582193c-e240-4221-bcef-c5c4ee6116a3
Barnlängtan söker fler medarbetare
Har du någon kompetens, bakgrund eller erfarenhet som du tror kan vara en tillgång i föreningen är du välkommen att kontakta vår valberedning. Mer information om det hittar du här: www.barnlangtan.com/vill-du-hjalpa-till

aa631cac-7a5a-4f14-9698-0b4d9f1c4f65
EU-satsning på ofrivillig barnlöshet
Det dansk-svenska projektet ReproUnion har som mål att förebygga och behandla ofrivillig barnlöshet i hela EU. Bakom projektet, med drygt 70 miljoner kronor i investeringspengar från EU, står bland annat sjukhus, universitetssjukhus och universitet i Öresundsregionen.
Man hoppas i och med ReproUnion kunna öka kunskapen om orsaker till ofrivillig barnlöshet, som nu drabbar män och kvinnor i lika stor utsträckning som diabetes, och utifrån det utveckla nya behandlingsmetoder.
Mer om ReproUnion kan du läsa på den här sidan www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2015/dansk–svenskt-projekt-kring-barnloshet-far-eu-pengar

6ca776e0-beb0-4c20-a233-66adf74088ef
Assisterad befruktning för ensamstående
En majoritet i riksdagens socialutskott föreslår nu att ensamma kvinnor ska ha rätt till assisterad befruktning, vilket idag endast är tillåtet för par.
I april nästa år förväntas lagen börja gälla, och ensamstående kvinnor från Sverige kommer då inte längre behöva söka sig utomlands för att få hjälp med assisterad befruktning.
Det finns dock skillnader i de villkor som kommer gälla för ensamstående respektive par. Till exempel kommer ensamstående inte tillåtas använda donerade ägg, vilket par har möjlighet till ifall situationen kräver det. Spermier från en känd donator kan komma att tillåtas för ensamstående, om läkaren bedömer det som lämpligt, vilket inte är brukligt för par. Här kan du läsa mer om ämnet www.metro.se/nyheter/ja-till-assisterad-befruktning-for-ensamstaende-kvinnor/Hdzoks%21MqwxuKFDDW5nMlnEp62CPg/.

da0f0779-faf9-4444-a06b-ffcd81c95287
Samarbete med Go Life
Under året som gått har Barnlängtan lottat ut ett antal presentkort i samarbete med Go Life. Lousie, som är den drivande kraften bakom Go Life har ett hjärta som klappar för frågor gällande cancer, hjärnans sjukdomar och ofrivillig barnlöshet.
Vill du läsa mer om Louise och Go Life kan du göra det här http://golifesweden.com/om-migvision-2/

 
 

Copyright © 2015 Patientföreningen Barnlängtan, All rights reserved.

Our mailing address is: kansli@barnlangtan.com

Bilder från pixabay.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

AW för sekundärt barnlösa

Hej på er!
Semestrarna börjar för de flesta ta slut och vardagen ta vid… Så även för oss i Barnlängtan.

Barnlängtan Stockholms agenda för höst & vinter börjar utforma sig lite smått och vi tänkte kicka igång hösten med en afterwork för sekundärt barnlösa.
Så har du barn sedan tidigare och känner att du vill träffa ett gäng trevliga föräldrar för lite mat och dryck, är du välkommen att ses Tisdagen den 29/9.
Plats är ännu ej bestämd då det beror på hur många vi blir.

Så..
När? – Tisdagen den 29/9.
Plats? – Någonstans innanför tullarna i Stockholm.
Osa gärna senast den 22/9.
Till: stockholm@barnlangtan.com

Vi ses!
/ Ida & Kajsa

LÄNGTAN Kampanjen

Längtan startade i samband med De Ofrivilligt Barnlösas Dag den 30:e maj 2015.
Med Längtan vill vi informera och debattera ur ett personligt- , samhälls- och politiskt perspektiv.
Vem har rätten att bli en förälder?

Elisabeth och hennes partner Peter har en längtan om att bli föräldrar.

“När vi vände oss till vården blev vi avvisade p.g.a ett regelverk som inte bygger på individuell bedömning, vilket har kostat oss möjligheten att bli med barn.
Detta fick oss att reagera och när vi började prata med andra visade det sig att vi var långt ifrån ensamma. Det finns ett stort antal individer i vårt land som blir helt uteslutna ifrån den offentliga vården trots att det finns en lag som säger att vi har rätt till denna vård.
Istället blir vi förpassade utan skyddsnät till vinstdrivande privata vårdkliniker runtom i världen.
Sverige tar inte något ansvar för dessa patienter och sätter i system att andra länder skor sig på oss.
En av de drabbade personer som vi mött är Matilda och tillsammans bestämde vi oss att gå ut och berätta våra historier.
Det här är vår kampanj-”Längtan”.
Vi vill bjuda in er medmänniskor – drabbade, fd drabbade, politiker, opinionsbildare m. fl.
Genom information, diskussioner och en kommande podcast vill vi få bort diskrimineringen inom denna vård. Alla har rätt att längta efter barn.”

I samarbete med RFSU Malmö.
Med stöd av: Barnlängtan & Sexvägledarna.

Länk till hemsidan: http://xn--lngtan-bua.com/om-2/
Länk till facebooksida: https://www.facebook.com/groups/langtan/

Marco--600x849

Matilda-Längtan-600x849

Peter-Längtan--600x849

Kalender

Kallelse till årsmöte för Patientföreningen Barnlängtan.

Datum: 180324
Plats: Quality Hotel Grand i Borås.
Tid: 10.00–12.00
Adress: Hallbergsplatsen 2 i Borås

Verksamhetsberättelse och årsredovisning kan inom kort hämtas här på hemsidan.
Anmälan sker till info@barnlangtan.com senast den 180314

Varmt välkommen hälsar Barnlängtans styrelse


Barnlängtans styrelsemöte

4 gånger/år träffas Barnlängtans styrelse för styrelsemöte, på olika platser i Sverige. Är vi i din närhet får du gärna komma och fika med oss, hör bara av dig innan. Vi har inte bestämt var vi ska träffas när vi har möte nästa år, vill du att vi ska komma till din stad?


Intresserad av adoption? Föreläsningar, information & träffar

Studiefrämjandet ordnar kurser för er som går i adoptionstankar, på flera platser i Sverige.
För mer information: Studiefrämjandet

Adoptionscentrum ordnar föreläsningar både för er som funderar på adoption, står i adoptionskö och för er som har adopterat.
För mer information: Adoptionscentrum

Lördagen den 18 november är det Adoptionernas dag
Håll utkik på Adoptioncentrums hemsida för information om föreläsningar och tema
https://www.adoptionscentrum.se/


Spädbarnsfonden ordnar träffar för dig som har förlorat ett litet barn, under graviditeten, förlossningen eller senare

För att se vad som händer i din närhet: Distriktsverksamhet


Föreläsningar, information & träffar

Information om surrogatmödraskap
Stockholm lördagen den 11 november
Oslo lördagen den 18 november
Helsingfors lördagen den 2 december
För anmälan och mer information: Tammuz

Under våren 2018 kommer Tobias Persson på turné med sin föreställning “Man på prov”
Om komikern Tobias Persson fått en krona för varje gång den frågan ställts … så hade han inte behövt ta banklån till otaliga IVF-försök. Eller adoption. I humorföreställningen ”Man på prov” utlovas en djupt personlig berättelse om längtan efter barn. Publiken bjuds på befriande och bitvis svart, humor – allt ur en pappas perspektiv.
För mer information och turnéplan

Föreläsning av Fertilitetscentrum 13/5

Hej!
Hoppas solen lyser på er och att Ni mår bra!

Vi vill uppmärksamma er på två datum:

Datum nummer ett
– Söndagen den 12/4 klockan 14,00, då har vi ett nytt möte med Barnlängtan Stockholm där ni alla är välkomna!
Vi bjuder på lätt fika och intressanta samtal.
Osa gärna senast måndagen den 7/4.

Datum nummer två
– Onsdagen den 13/5 klockan 17,00. Då är det dags för en föreläsning!
Camilla Stenfelt, Verksamhetschef för Fertilitetscentrum Stockholm kommer tillsammans med en barnmorska och pratar om allt som rör fertilitet, IVF och olika behandlingar. Kroppen, utredningar, etc.
Där önskar vi även gärna hjälp från er – vad vill Ni att dom ska prata om? Vad vill Ni veta? Mejla gärna tillbaka till oss så för vi era frågor och funderingar vidare.
Osa gärna senast fredagen den 1/5, begränsat antal platser.
[Föreläsningen är givetvis gratis och även här bjuder vi på lättare fika.]

 

En nyhet för Barnlängtan Stockholm är att Ida och jag, Kajsa, ska börja föreläsa inom området ofrivillig barnlöshet.

Vår första föreläsning är redan inbokad och sker om någon vecka, då är det främst patientbemötande vi ska prata om, och även där undrar vi om Ni har något som Ni tycker att vi bör ta upp?

 

Hoppas vi ses och hörs!
Välkomna!

Med vänlig hälsning/ Kajsa & Ida
Barnlängtan Stockholm, patientföreningen för ofrivilligt barnlösa

Hemsida: http://www.barnlangtan.com 
Facebook: http://www.facebook.com/barnlangtanstockholm

Social infertilitet vs medicinsk infertilitet

Vi söker en person som kan ge patientens perspektiv i frågor gällande ålder, social infertilitet, fördröjd graviditet, att frysa ägg vid fertil ålder, eller någon som valt att skjuta upp graviditeten/IVF till efter 40 p.g.a. karriär eller liknande.

Fertility Europe är den centrala organisationen för alla patientföreningar i Europa. De söker nu en person med “social” infertilitet som kan berätta om sin situation under ESHRE s kongress i Lissabon i Portugal tisdagen den 16 Juni mellan 14:00-15:00. 

ESHRE är en organisation med drygt 6.000 medlemmar från drygt 100 länder. Förenings uppgift är att öka intresset för fertilitetsfrågor och förståelsen för reproduktionsmedicin. Medlemmar är bl.a. läkare, sjuksköterskor, forskare och personer som på annat sätt arbetar med fertilitetsfrågor.

Personen vi söker ska utveckla tankar ur patientens synvinkel och titeln på föredraget väljs därefter. . Föredraget ska hållas på engelska och fyra föreläsare kommer att bjudas in, därför bör föredraget inte överstiga 15 minuter. Resor, logikostnader, entréavgift till ESHRE kongressen och middag med andra talare kommer att täckas av ESHRE.

Ämnet för denna stund på konferensen är: “Social infertilitet vs medicinsk infertilitet”.
Några av de frågor som uppstått kring detta ämne är:

– Finns det individer eller par som inte lever med “medicinsk” barnlöshet? Behöver de verkligen hjälp av en reproduktiv specialist eller snarare psykologisk hjälp?
– Är åldersrelaterad oförmåga fortfarande giltig infertilitet i länder som åtföljs av en växande trend av enstaka människor vistas med sina föräldrar till trettioårsålder p.g.a. ekonomiska orsaker och kvinnor som har försenad graviditet upp till fyrtioårsåldern p.g.a. karriärval m.m.
– Hur är det med lesbiska och homosexuella? Är en homosexuell man infertil?
– Vad säger lagstiftningen?
– Är det åldersrelaterade ämnet “äggfrysning” något som faktiskt skickar ett felaktigt budskap för fertilitetsbevarande?
– Vissa kliniker erbjuder 40 åriga kvinnor att frysa ägg-“ägg bank”? Vad sägs om män? Kommer de att frysa sperma?

Budskapet i FE är att den kvinnliga fertiliteten börjar minskar vid en ålder av 27 med en dramatisk nedgång efter 35 års ålder.

Är du den vi söker? Vill berätta din historia och delge dina åsikter om ämnet ?
Kontakta oss senast den 17 mars, via mail: info@barnlangtan.com.

http://www.eshre2015.eu/

http://www.fertilityeurope.eu/

Välkommen till Barnlängtans årsmöte 2015

Välkommen på årsmöte lördagen den 21 mars på Hotel von Kraemer, von Kraemers Allé 26 i Uppsala.

Program:
9.00 – 11.00 Årsmöte
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Studiebesök på Carl von Linnékliniken

Varmt välkomna att träffa oss som engagerar oss inom Barnlängtan. På årsmötet informerar vi om Barnlängtans intensiva år 2014 och om våra planer för året 2015. Vi vill gärna träffa er medlemmar och höra om era åsikter om föreningen och vilka frågor vi ska lägga krut på under det kommande året.

Iår bjuder vi er dessutom på ett studiebesök på Carl von Linnékliniken.

På årsmötet kan du få svar på alla dina frågor. Håll dig uppdaterad på vår hemsida www.barnlangtan.com och följ oss på facebook www.facebook.com/barnlangtan

Maila din anmälan och om du har speciella önskemål gällande maten, till föreningens sekreterare, Petra, senast den 13 mars. Mail:petra.rosic-melberg@barnlangtan.com

Igen, varmt välkomna!

Vänliga Hälsningar
Barnlängtans styrelse

Dagordning: Dagordning Årsmöte 2015

Verksamhetsberättelse: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Årsberättelse 2014
revisionsber.