Årsmöte 2017 i Malmö

Årsmöte i Patientföreningen Barnlängtan

Datum: 18 mars 2017
Plats: Radisson Blu Hotell i Malmö

Ordförande Hannah Palm och kassör Ulrica Grahn blev omvalda.
Nya invalda blev Agneta Svensson, Gävle, Kim Lundmark, Skellefteå och Ida Martinsson, Kristianstad.
Som suppleanter valdes Mia Sundvall, Östersund, Victoria Jäderberg, Stockholm och Daniel Hagberg, Växjö
Kvar i styrelsen är Kajsa Nordahl, Sundbyberg, Linda Malm, Stockholm och Marie Möller, Malmö.
Samtliga i valberedningen omvaldes: Maria Jönsson, Ystad, Erika Lundvall, Malmö och Hanna Skånberg, Trelleborg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Årsmötet beslutade att bifalla samtliga inkomna motioner:
Motion Årsmöte familjemedlem
Motion årsmöte hedersmedlem
Motion Årsmöte regionala föreningarna
Motion Årsmöte Namnändring

Varmt välkomna!