Arbete och arbetssituation

För många påverkas arbetssituationen av att vara ofrivilligt barnlös. Hormonbehandlingar, humörsvängningar och krisreaktion gör det svårt att prestera så bra som man skulle vilja. När man går genom behandlingar kan det vara svårt att hinna med sitt arbete, eftersom behandlingen tar tid.
Den här sidan syftar till att ge dig lite hjälp med vilka rättigheter du som arbetstagare har.
Sjukskrivning vid behandling
Under behandlingarna behöver man ofta vara borta mycket från arbetet. Då har man rätt att vara sjukskriven den tid som behandlingen tar. Arbetsgivaren har inte rätt att neka dig sjukskrivning med motiv som att “det inte är en sjukdom” eller att du går på en privat mottagning.
Om man får så mycket humörsvängningar eller sömnbrist att det är svårt att fullfölja sitt arbete ska man också få vara sjukskriven. Ibland är det bra att be husläkaren om hjälp med sjukskrivning för psykiska besvär, eftersom de är mycket vana vid att behandla psykiatriska besvär.
Däremot motiverar inte IVF i sig sjukskrivning för att ägget ska fästa bättre eller liknande.
Vad säger Försäkringskassan
“Infertilitet beror ofta på förändringar av anatomisk eller funktionell natur i reproduktionsorganen hos kvinnan eller mannen. * Att inte kunna bli biologisk förälder i fertil ålder kan betecknas som ett onormalt kroppstillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen.

Undersökningar och behandlingar av orsaker till infertilitet kan därför jämställas med andra diagnostiska och terapeutiska åtgärder för att upptäcka och behandla sjukdom. Vid såväl utredning som behandling av infertilitet har både mannen och kvinnan enligt praxis rätt till sjukpenning, under förutsättning att övriga kriterier för rätt till ersättning är uppfyllda.” (FÖD 1986:43)
Källa: Försäkringskassan

Vägledning 2004:2 Version 15
Sjukpenning och samordnad Rehabilitering
Karensdagar
Vid IVF är man ofta borta halvdagar eller enstaka tillfällen många gånger på ett år. Det finns en regel som säger att om man blir sjuk igen inom fem dagar så får man inte en ny karensdag, vilket ofta hjälper vid IVF. Det finns också en regel som säger att man maximalt får 10 karensdagar om året.
Konflikt med arbetsgivaren
Om din arbetsgivare vägrar låta dig vara sjukskriven och betala sjuklön, trots Försäkringskassans tydliga ställningstagande, kan du ansöka om sjuklönegaranti från Försäkringskassan. Då får du sjuklön från Försäkringskassan och sen kräver Försäkringskassan pengarna från arbetsgivaren.
Diskrimineringsskydd
Att berätta för sin arbetsgivare att man planerar en graviditet är för många något som känns svårt. Man kan exempelvis vara rädd för att inte få sin tidsbegränsade anställning förlängd eller för att ens arbetsuppgifter ska påverkas.
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av bland annat kön och sjukdom. Att diskriminera någon genom att inte förlänga någons anställning på grund av en förväntad graviditet klassas som diskriminering på grund av kön och är förbjudet för en arbetsgivare.
Men ofrivillig barnlöshet är också en funktionsnedsättning, så arbetsgivaren får inte behandla dig sämre på grund av barnlösheten eller konsekvenser av barnlösheten. Arbetsgivaren ska också göra skäliga anpassningar av arbetssituationen, för att personer med funktionsnedsättningar så långt som möjligt ska kunna delta i arbetet på jämlika villkor.
Vad gör du om du blir diskriminerad?
Vid diskriminering är det facket man ska vända sig till i första hand och de har ansvar för att hjälpa dig. Om du inte är fackligt ansluten är det Diskrimineringsombudsmannen, DO, som är ansvarig för att hjälpa dig. Det finns också antidiskrimineringsbyråer som driver diskrimineringsärenden.
Vi i Barnlängtan hjälper dig gärna med goda råd om du blir diskriminerad, men vi har inte möjlighet att förhandla eller prata med din arbetsgivare.